Tankut Turnaoğlu

, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı