Prof. Howard Yu

, IMD Business School LEGO Yönetim ve Yenilik Profesörü