Jannes Maes

, President of the European Council of Young Farmers (CEJA)

1991 doğumlu olan Jannes Maes, Flandre’nin Doğusunda bulunan Aalter’da Flemen bir çiftlikte büyümüştür (sağmal inek, koyun ve tarla bitkilerinin arasında). Çocukluğundan bu yana tarım ve bahçıvanlık konularına tutkundur. Daha sonra tarım ortaokuluna gitmiş ve ardından tarım bölümünde lisans eğitimini tamamlanmıştır.

Şu anda, ailesi tarafından işletilen kendi süt çiftliklerinde çalışmakta, süt sağmak ve işlemek için diğer çiftçilere yardım etmektedir. Son iki senedir, Maes, CEJA’nın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve öncesinde de Groene Kring’in uluslararası temsilciliğini yürütmüştür. Burada CEJA toplantılarına katılmıştır. Jannes Maes, Çevre ve İklim Değişikliği Halkla Diyalog Grubu’nun da Başkanıdır. Jannes Maes, uzun yıllardır Groene Kring’in aktif bir üyesidir; kuruluşu hem bölgesel hem ulusal düzeyde temsil etmektedir.