Darrell West

, Vice President of Governance Studies & Director of the Center for Technology Innovation, Brookings Institute

Darrel M. West, Brookings Enstitüsünde Yönetişim Çalışmaları Başkan Yardımcısı,
Teknolojide Yenilik Merkezi Direktörü ve Douglas Dillon Yönetişim Çalışmaları Başkanı olarak
görevlerini sürdürmektedir. Öncesinde, Siyaset Bilimleri ve Kamu Politikası dalında John
Hazen White Profesörlüğü ve Brown Üniversitesi’nde Taubman Kamu Politikası Merkezinde
Başkanlık yapmıştır. Güncel araştırmaları teknoloji politikası, sağlık hizmetleri ve eğitim
üzerine odaklanmaktadır.
West aşağıdaki kitapların da dahil olduğu 22 kitap yazmıştır: Megachange: Economic
Disruption, Political Upheaval, and Social Strife in the 21st Century (Brookings, 2016),
Billionaires: Reflections on the Upper Crust (Brookings, 2014), Digital Schools (Brookings,
2012), The Next Wave: Using Digital Technology to Further Social and Political Innovation
(Brookings, 2011), Brain Gain: Rethinking U.S. Immigration Policy (Brookings, 2010), Digital
Medicine: Health Care in the Internet Era (Brookings, 2009), Digital Government:
Technology and Public Sector Performance, (Princeton University Press, 2005) ve Air Wars:
Television Advertising in Election Campaigns (Congressional Quarterly Press, 2013).
Amerika Siyasal Bilimler Birliği’nin Don K. Price ödülünü, teknoloji üzerine en iyi kitap
dalında Digital Government isimli kitabıyla kazanmıştır. Cross Talk isimli kitabıyla da Amerika
Siyasal Bilimler Birliğinin Doris Graber ödülünü, siyasi iletişim üzerine en iyi kitap dalında
kazanmıştır. Çin, Japonya, Rusya, Tayvan, Meksika, Brezilya, Almanya, Hollanda, Portekiz,
Bahreyn ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede neredeyse 150 adet ders vermiş,
dünyanın her yerinde önde gelen gazetelerde, radyo istasyonlarında ve ulusal kanallarda
kendisinden alıntılar yapılmıştır.
Yönetişim Çalışmaları Başkan Yardımcısı
Teknoloji İnovasyonu Merkezi Direktörü
Douglas Dillon Yönetişim Çalışmaları Başkanı
Brookings Enstitü
1775 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
202-797-6481
[email protected]