AÇILIŞ KONUŞMALARI

Mar 22, 2019

08:15

Mehmet Rauf Ateş / Capital & Ekonomist Yayın Direktörü
Özgür Maraş / Çelik Motor Genel Müdürü
Tansu Yeğen / Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı

© 2019 Uludağ Economy Summit. All Rights Reserved. - DATA POLICY